Politica de confidențialitate. Politică privind utilizarea modulelor cookie

1. Informații preliminare

1.1. Mulțumim pentru interesul față de compania, site-ul, blogul serviciile și/sau produsele noastre.

1.2. Vă rugăm să citiți acest document cu atenție. Acest document (denumit în continuare „Prezentul document”, „Contractul” sau „Termeni și Condiții”), împreună cu documentele menționate în el, reprezintă condițiile utilizării site-ului legalup.ro (denumit în continuare „site-ul”) și plasării de comenzi de produse și servicii prin intermediul site-ului. Prin navigarea pe site-ul nostru sau prin plasarea unei comenzi sunteți de acord cu Termenii și Condițiile descrise mai jos. Acest document reprezintă o convenție legală – un contract între dumneavoastră și noi. Vă rugăm să citiți și Politica noastră de confidențialitate și Politica privind utilizarea modulelor cookie, înainte de a naviga pe site sau a plasa o comandă. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni sau cu Politicile indicate mai sus, vă rugăm să nu utilizați site-ul.

2. Prezentul Contract. Obligativitate. Contact

2.1. Caracter obligatoriu. Înțelegeți că atât prezentul document, cât și toate politicile la care acesta face referire (ex. Politică de confidențialitate, Politică privind utilizarea modulelor cookie) au caracter obligatoriu față de dvs. Prin navigarea pe site-ul nostru sau prin plasarea unei comenzi, vă luați angajamentul de a respecta prezentul document și politicile indicate.

2.2. Modificări și actualizări. Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând și fără notificare prealabilă acești Termeni. Comenzii dumneavoastră i se vor aplica termenii care sunt în vigoare la momentul plasării comenzii. Accesând site-ul nostru veți găsi cea mai recentă versiune a Termenilor.

2.3. Nu putem garanta faptul că orice produse care au fost incluse la un moment dat pe site vor fi disponibile în orice moment. Ne rezervăm dreptul de a înceta în orice moment comercializarea unui produs.

2.4. Dacă aveți întrebări sau neclarități, ne puteți contacta cu încredere la s.bolocan@dodopizza.rosau prin completarea formularului de contact și o să vă răspundem în cel mai scurt timp.

3. Cine suntem?

Site-ul se află în administrarea DODO PIZZA SA, societate de naționalitate română cu sediul social în sat Tamași, str. Alunișului 2A, județul Ilfov, înmatriculată în Registrul Comerțului Ilfov sub nr.  J23/1254/2014, având cod de înregistrare fiscală 33102694, e-mail s.bolocan@dodopizza.ro.

4. Datele dvs. cu caracter personal

4.1.Site-ul prelucrează date cu caracter personal furnizate de dvs sau colectate din alte surse așa cum am descris pe larg în Politica de confidențialitate. Ne-am luat angajamentul să respectăm legislația națională și europeană privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

4.2.Prin vizitarea și/sau utilizarea site-ului, plasarea de comenzi sau prin interacțiunea cu noi prin orice metodă și/sau orice mijloc de comunicare la distanță, sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal astfel cum am descris în Politica de confidențialitate.

4.3.Declarați, totodată, că toate datele personale și informațiile transmise către noi sunt actualizate, exacte. În măsura în care datele nu vă aparțin, declarați că ați obținut acordul scris și prealabil al persoanei vizate ale cărei date le transmiteți către noi sau că transmiteți datele în baza altui temei legal conform Regulamentului (EU) 679/2016.

4.4.Este posibil să colectăm informații prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum adresa IP, navigatorul sau dispozitivul. Dacă doriți să aflați mai multe informații, vă recomandăm să accesați și să parcurgeți Politica noastră privind utilizarea modulelor cookie.

5. Eligibilitate

5.1. Pentru a putea plasa în mod legal o comandă pe site-ul nostru trebuie (1) să aveți peste 18 și/sau capacitate deplină de exercițiu, (2) să fiți de acord cu Termenii și cu Politicile de protecție a datelor cu caracter personal; și (3) să ne furnizați informații de contact reale, complete și actualizate.

5.2. Servicii către minori. Site-ul nu prestează servicii și nu vinde produse către minori. Dacă aveți sub 18 ani, vă rugăm să apelați la un părinte/tutore pentru a plasa comanda în numele dvs sau a autoriza plasarea unei comenzi. Pentru mai multe informații ne poți contacta oricând la adresa de e-mail s.bolocan@dodopizza.ro.

6. Reguli privind utilizarea site-ului

6.1. Prin accesarea, vizitarea, plasarea unei comenzi sau desfășurarea oricărei alte activități pe site-ul nostru, promiteți să respectați următoarele reguli:

o Veți folosi acest site exclusiv pentru efectuarea comenzilor legitime sau pentru informare;
o Nu veți efectua nicio comandă falsă sau frauduloasă, în caz contrar ne rezervăm dreptul de a anula comanda și informa autoritățile competente sau a ne adresa justiției pentru recuperarea oricăror prejudicii cauzate;
o Veți furniza informații reale, exacte, complete și actualizate;
o Veți respecta drepturile de proprietate intelectuală cu privire la orice element regăsit pe acest site.
o Nu veți desfășura niciun fel de acțiune care ar putea aduce orice fel de prejudiciu site-ului nostru, în caz contrar ne rezervăm dreptul de a ne adresa justiției pentru recuperarea oricăror prejudicii cauzate.

6.2.Consecințe. Ne rezervăm dreptul de a bloca accesul oricărui utilizator care încalcă regulile de mai sus, de a anula comenzile, de a sesiza autoritățile competente pentru tragerea la răspundere administrativă/penală a oricăror fapte antisociale și de a ne adresa justiției pentru recuperarea în integralitate a oricăror prejudiciilor cauzate, prezente sau viitoare, inclusive beneficiile nerealizate ș cheltuielile de judecată (inclusiv onorariile avocaților).

7. Încheierea contractului

7.1.Data încheierii contractului. Contractul dintre dvs. și noi se încheie în momentul în care comanda dvs. va fi acceptată în mod expres de noi, urmare a negocierii termenilor și îndeplinirea condițiilor de acordare a francizei și veți primi, în acest sens, un e-mail în care vom confirma posibilitatea de încheiere a contractului.

7.2.Protecție. În măsura în care nu vom accepta comanda, dar dvs. v-au fost retrase sume de bani, vom proceda la rambursarea acestor sume în cel mai scurt timp. Termenii și Condițiile nu reprezintă, în sensul legislației civile, o ofertă, ci o invitație la ofertă.

7.3.Decizia ne aparține. Ne rezervăm dreptul de a decide, în mod unilateral și fără a preciza motivul, încheierea sau nu a unui contract. Nu vom avea nicio răspundere față de dvs. în situația în care refuzăm să dăm curs încheierii unui contract.

8. Disponibilitatea produselor/serviciilor

8.1. Nu putem garanta că produsele și serviciile care s-au găsit la un moment dat pe site, vor fi disponibile în orice moment pentru achiziționare. Nu vom avea nicio răspundere față dvs. în situația în care un produs nu se mai regăsește pe site.

8.2. Deși vom încerca să avem în timp real pe site actualizare informațiile privind disponibilitatea produselor, nu putem garanta faptul că aceste informații vor fi actualizate, în orice moment. 

9. Forța Majoră 

11.1.Nu vom fi trași la răspundere pentru niciun fel de întârzieri sau nereușite în îndeplinirea serviciilor noastre, dacă intervine un caz de forță majoră sau un caz fortuit. Forța majoră include, dar nu se limitează la schimbări în legi sau reglementări, embargouri, războaie, acte teroriste, revolte, incendii, cutremure, accidente nucleare, inundații, greve, condiții meteorologice, epidemii sau acte ale hackerilor sau furnizorilor de servicii de internet.

10. Proprietate intelectuală

12.1. Întregul conținut al site-ului www.pizzerianeobisnuita.ro este proprietatea intelectuală a Dodo Pizza SA. Site-ul va fi folosit de către utilizatori doar pentru informare sau plasare de comenzi.

12.2. Utilizatorii site-ului nu au dreptul de a descărca, modifica parțial sau integral site-ul, reproduce parțial sau integral site-ul, copia, distribui, vinde sau exploata site-ul în orice altă manieră contrară intereselor Societății Dodo Pizza SA indiferent dacă există sau nu un scop comercial.

12.3. Orice conținut (incluzând, dar fără a se limita la baze de date, elemente de grafică, mărci, conținut juridic) sunt sunt proprietatea intelectuală a Societății Dodo Pizza SA. Întregul site este protejat de Legea 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, iar pentru orice încălcare a proprietății intelectuale, ne rezervăm dreptul de a sesiza instanțele de judecată competente pentru recuperarea integrală a prejudiciului, precum și de a depune o plângere penală la organele judiciare pentru tragerea la răspundere penală a făptuitorului.

11. Acest Contract

13.1. Acești Termeni constituie acordul integral dintre dumneavoastră și noi în ceea ce privește obiectul oricărui Contract și înlocuiește orice alt acord, orice altă înțelegere anterioară verbală sau scrisă dintre dumneavoastră și noi.

13.2. Contractul încheiat între noi și dumneavoastră are un caracter obligatoriu. Nu puteți transfera, cesiona, greva sau înstrăina în niciun alt mod acest Contract sau oricare dintre drepturile sau obligațiile dumneavoastră care decurg din acesta, fără acordul nostru prealabil și scris. Noi putem transfera, cesiona, greva, subcontracta sau înstrăina în orice alt mod un Contract sau oricare dintre drepturile sau obligațiile noastre care decurg din acesta.

12. Legislația aplicabilă

14.1. Prezentului acord, precum și oricărei utilizări a site-ului li se vor aplica legea română. Orice litigiu între noi va fi supus spre soluționare instanțelor române.

13. Notificări

Utilizatorul este de acord ca toate comunicările efectuate în baza prezentului Contract să aibă loc prin intermediul poștei electronice la adresa comunicată de acesta în Platformă, consimțind că o astfel de comunicare este validă prin simpla dovadă din partea Prestatorului privind trimiterea comunicării. Prestatorul are dreptul să folosească și alte metode de transmitere (prin poștă, curier sau prin intermediul executorilor judecătorești) a comunicărilor sale către Utilizator.

Părțile convin că toate comunicările în legătură cu prezentul Contract se vor efectua la următoarele adrese:

  • Pentru Utilizator – la adresa de e-mail menționată în prin intermediul Platformei;
  • Pentru Prestator– la următoarea adresă electronică: s.bolocan@dodopizza.ro

14. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Toate drepturile asupra produselor de pe site aparțin francizorului DODO PIZZA SA, cunoscută sub denumirea comercială Dodo Pizza.

Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Dodo Pizza.

Dodo Pizza SA are drepturi de „Proprietate intelectuală” exclusivă pe teritoriul României, în calitate de master francizat al DODO INTERNATIONAL GROUP, ceea ce înseamnă că mărcile comerciale, sistemul, know-how-ul, îmbrăcămintea comercială, Dodo IS și astfel de materiale ale drepturilor de autor sunt protejate național și internațional.

De asemenea, Dodo Pizza SA are protejate Brevetele, „Drepturi de proprietate intelectuală”, modele de utilitate, drepturi la invenții, drepturi de autor și drepturi învecinate și conexe, mărci comerciale și mărci de servicii, nume comerciale și nume de domenii, drepturi de obținere și îmbrăcăminte comercială, bunăvoință și dreptul de a da în judecată pentru concurență neloială, drepturi asupra desenelor și modelelor, drepturi la baza de date, drepturi de utilizare și protejare a confidențialității informațiilor confidențiale (inclusiv cunoștințele și secretele comerciale) și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală, în fiecare caz, fie înregistrate sau neînregistrate și inclusiv toate cererile și drepturile de a solicita și de a fi acordate, reînnoirile sau prelungirile și drepturile de a solicita prioritate de la astfel de drepturi și toate drepturile similare sau echivalente sau formele de protecție care există sau vor exista în prezent sau în viitor în orice parte a lume;

„Know-How ul”, cunoștințele și expertiza substanțiale ale francizorului și ale afiliaților săi în operarea Dodo Pizza Business s-au dezvoltat într-o perioadă de timp, care include (fără limitare) sistemul și informațiile conținute în baza de cunoștințe, și standardele, specificațiile și procedurile acestora pentru construcția, amenajarea, dezvoltarea, deschiderea și funcționarea restaurantelor; metode, standarde și proceduri de management, operațiuni și instruire; rețete, formule și specificații pentru realizarea articolelor din meniu și tehnici, programe și materiale de marketing și promoționale vor fi transferate în administrarea persoanelor subfrancizate doar în temeiul unui contract și orice încălcare a acestor drepturi atrage răspunderea civilă sau penală, după caz.

15. Confidențialitate

Atât Prestatorul/master francizorul cât și Utilizatorul/francizatul se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale, să prevină divulgarea acestora terților și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin prezentul Contract, cu excepția celor autorizate în prealabil în scris de către Prestator/Utilizator și sub rezerva termenilor și condițiilor impuse de aceasta.

Informațiile Confidențiale pot fi puse la dispoziție fie în scris, în formă lizibilă vizual sau electronic, inclusiv prin fax sau prin alte forme electronice de transmitere sau oral, și pot fi marcate ca fiind confidențiale sau nu.

Următoarele informații nu sunt considerate ca fiind Informații Confidențiale: (i) sunt sau au devenit publice (inclusiv, fără limitare la orice informații prezentate oricărei agenții guvernamentale și disponibile publicului) altfel decât în urma unei dezvăluiri de către Prestator cu încălcarea prezentei secțiunii (ii) sunt puse la dispoziția Prestatorului pe baze neconfidențiale dintr-o sursă diferită de Utilizator despre care Prestatorul consideră că nu îi este interzis să dezvăluie astfel de informații către Prestator (iii) sunt cunoscute de Prestator înainte de a fi primite de la Utilizator fără nicio obligație de confidențialitate sau (iii) sunt dezvoltate de Prestator independent de Informațiile Confidențiale dezvăluite de Utilizator.

Utilizatorul nu va dezvălui niciunui terț Informațiile Confidențiale primite de la Prestator, și doar în condițiile arătate prin prezentele termeni și condiții și cu excepția cazului în care este obligat conform legislației în vigoare. În cazul în care Utilizator va dezvălui Informațiile Confidențiale unei alte persoane (publice sau private) decât cele necesare pentru ducerea la îndeplinire a Serviciului contractat (ex. Registrul Comerțului, instanțele de judecată, autoritățile de poliție, instituții bancare, agențiile naționale de administrare fiscală sau parteneri comerciali), Prestatorul/francizorul își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva Utilizatorului/francizatului pentru acoperirea oricăror prejudicii ar putea rezulta din această dezvăluire.

Fără a aduce atingere obligațiilor de confidențialitate prevăzute în prezentul Acord Clientul confirmă faptul că Prestatorul are dreptul să divulge terților (ex. in cazul materialelor promoționale) că a acționat pentru Client.